Alle singleuitjes uit het verleden blijven op de site aanwezig.

Je zoekt ze als volgt:

Klik onder > Agenda op > Alle aciviteiten singles 

Bij 'Welke activiteit zoek je?': vul bij 'van' in: een datum in het verleden/ datum van de activiteit

bij bij 'tot': datum daarna (vb. vandaag)

Klik op > Zoek activiteiten.

Je krijgt nu een lijst van activiteiten van(af) die datum (lichtgrijs).

Klik een actvititeit aan en je ziet alle gegevens van de activiteit, deelnemers en reacties.

NB. ledenuitjes zijn alleen zichtbaar als je was aangemeld bij het uitje (Full Member).