Onder > Mijn account > Instellingen kun je aangeven:

- wie je privéberichten mag sturen/ wanneer je deze wilt ontvangen

- van welke berichten/ toevoegen van activiteiten en hoe vaak je een e-mail wilt ontvangen

Pas dit evt. aan en klik onderaan op knop > Opslaan