Bij het bezoek aan en gebruik van deze website of bij het gebruik van de diensten van Single Events, worden door klanten persoonlijke gegevens aan Single Events of samenwerkende partyen verstrekt. Bij Single Events hechten wij groot belang aan de privacy van onze klanten. Hieronder kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens via de invulvelden op het ledenprofiel (bij lidmaatschap van de site), op de ticketverkoop (bij uitjes Single Events) of op het boekingsformulier (bij boeking van een xl/feest met overnachting of weekend van Single Events), IP-adres en betalingsgegevens of nieuwsbrief (als geen lid) worden door ons of door samenwerkende partijen alleen verwerkt en gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account, danwel het kopen van een ticket of het boeken van een xl/feest met overnachting of weekend.
 • Het inloggen op uw account, het gebruik van de website en alle faciliteiten die de site biedt. Zoals de bevestiging van een (betaald) lidmaatschap, zoeken op uitjes, leden, uw profiel en uitjes in het zoekresultaat van andere leden te tonen, bijhouden van door u aangegeven voorkeuren, versturen van de nieuwsbrief of overzicht activiteiten etc. 
 • Het betalen en bevestigen van een betaald lidmaatschap, dit gaat via Pay.nl
 • Het kopen van een ticket voor een activiteit van Single Events, dit gaat via Chipta. 
 • Het boeken, betalen en bevestigen van een door Single Events georganiseerd XL-feest/weekend met overnachting: dit gaat via gaan via Cloudformz, betaling via Targetpay.
 • Bij een feest/weekend met overnachting: voor het doorgeven van benodigde persoonsgegevens aan de accommodatie/ hotel.
 • Op de hoogte te houden van de producten en diensten van Single Events.
 • Het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of andere (elektronische) boodschap.
 • Voor anderszins contact met onze organisatie.
 • Voor het mogelijk maken van het inloggen via social media diensten van derde partijen (Facebook).
 • Voor het tonen van op u gerichte advertenties.
 • Voor het voldoen aan de op Single Events van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging gegevens

De persoonlijke gegevens verstrekt via de website (profielen) van Single Events en tickets (via Chipta) en boekingen (via Cloudformz) en nieuwsbrief zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Single Events/ dan wel/ ook bij de genoemde betrokken partijen. Single Events spant zich naar redelijkheid in haar eigen systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, gebruikmakend van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Single Events kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig verkregen toegang tot persoonsgegevens, computers of bestanden via onze systemen en de gevolgen hiervan zoals geleden schade of misbruik. Dit geldt ook voor verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden of enig ander gevolg van door leden en bedrijven beschikbaar gestelde gegevens op de site.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens (vb boeking weekend/ kopen ticket).

Samenwerkende websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Single Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of misbruik van uw gegevens door deze derde partijen..

Wijziging Privacyverklaring Single Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw gegevens die door Single Events zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst (laten) aanpassen/ verwijderen, uw profiel afmelden, u aan/afmelden voor de nieuwsbrief/ andere te ontvangen informatie via de site, via uw profiel (als lid) of onze nieuwsbriefprovider (als geen lid). Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected] 

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op  9 mei 2018.